Curly Coated Retriever

Zemí jeho původu je Anglie, ale původ není zcela známý. Je to proto, že v počátcích se psi chovali záměrně pro určité využití a tak docházelo ke křížením, aby pro tento účel bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. Do křížení curlyho bylo použito několik plemen, která se využívala pro přinášení. Některá z nich již dnes neexistují (Large Rough Water Dog, Lesser Newfoundland,..), jiná existují dodnes (Irish Water Spaniel, Wetterhound, Barbett, Poodle).

Psími historiky je CCR označován jako jedno z nejstarších plemen psů – přinašečů, v Anglii to zřejmě bylo první plemeno, které bylo využíváno speciálně jak přinašeč. První psané zmínky o tomto plemenu pocházejí z r.1803, poprvé byl předveden ve výstavním kruhu v r.1860, chovatelský klub byl založen v r.1896 a standard tohoto plemene byl uznán v r.1913.

V té době byl curly velmi populární a rozšířený. Bohužel válečná léta velmi zredukovala jejich počet (v r.1919 bylo v Anglii registrováno jen 5 chovných jedinců). Po obnovení chovné základny došlo v 50. a 60.letech 20.stol. k aktivnímu chovu, počty curlies rapidně vzrostly a začali se exportovat do Austrálie, USA, Skandinávie.